Netwerk scan / Analyse

Uw netwerk werkt traag, geeft problemen of u vraagt zich af of de performance van uw huidig netwerk optimaal is. Dit soort vragen kunt u simpel beantwoorden door een Netwerk Quickscan uit te voeren.

Netwerk scan / AnalyseEen Netwerk Quick Scan is een snelle inventarisatie van de reeds bestaande infrastructuur bij uw klant(en). Met behulp van de scan kunt u snel achter mogelijke pijnpunten en/of zwakke plekken in een netwerk komen. Vanuit deze analyse ontvangt u een uitgebreid rapport waarin de componenten van uw infrastructuur worden beschreven met hun sterke punten en risico’s, inclusief aanbevelingen om deze risico’s te borgen.