Netwerk scan / Analyse

U

w netwerk  werkt traag, geeft problemen of u vraagt zich af of de performance van uw huidig netwerk optimaal is. Dit soort vragen kunt u simpel beantwoorden door een Netwerk Quickscan uit te voeren.netwerkscan

Een Netwerk Quick Scan is een snelle inventarisatie van de reeds bestaande infrastructuur bij uw klant(en). Met behulp van de scan kunt u snel achter mogelijke pijnpunten en/of zwakke plekken in een netwerk komen. Vanuit deze analyse ontvangt u een uitgebreid rapport waarin de componenten van uw infrastructuur worden beschreven met hun sterke punten en risico’s, inclusief aanbevelingen om deze risico’s te borgen.

English Dutch